DATA DOSEN

 

Dosen Tetap Yang Bidang Keahliannya Sesuai Dengan Ekonomi Syariah

 

 

No. Nama Dosen Tetap  

NIDN**

Tgl. Lahir Jabatan Akademik

***

Gelar Akademik Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal PT* Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Rukiah *** 2023037602 23/03/1976 Lektor

III/d

SE

 

MSi

S1:Universitas Sumatera  Utara

S2: Universitas Sumatera Utara

S1: Manajemen

S2: Ilmu Manajemen

2. Delima Sari Lubis*** 2012058401 12/05/1984 Lektor

III/b

SEI

 

 

MA

S1: IAIN Sumatera Utara

 

S2: IAIN Sumatera Utara

S1: Ekonomi Islam

S2: Ekonomi Islam

3. Rizal Ma’ruf Amidy*** 2006118105 06/11/1981 Asisten Ahli III/b SP

 

 

MM

S1: Institut Pertanian Bogor

 

S2: Institut Pertanian Bogor

S1: Manajemen Agribisnis

S2: Manajemen dan Bisnis

4. Utary Evy Cahyani*** 9900987410 21/05/1987 Asisten Ahli III/b SP

 

 

MM

S1: Institut Pertanian Bogor

 

S2: Institut Pertanian Bogor

S1: Manajemen Agribisnis

S2: Manajemen dan Bisnis

5. Windari*** 2010058301 10/05/1983 Asisten Ahli III/b SE

 

MA

S1: UMSU

 

S2:  IAIN Sumatera Utara

S1: Manajemen

S2: Ekonomi Islam

6. Hamni Fadillah 2017038301 17/03/1983 Asisten Ahli III/b SPd

 

 

MPd

S1: STKIP Tapanuli Selatan

S2: UNIMED Medan

S1: Pendidikan Matematika

S2: Pendidikan Maematika

7. Nurul Izzah 2022019001 22/01/1990 Asisten Ahli III/b SE

 

 

 

MSi

S1: UNNES Semarang

 

 

S2: Universitas Sumatera Utara

S1: Ekonomi Pembangunan

S2: Ekonomi Pembangunan

8. Rodame Monotorir Napitupulu 2030118403 30/11/1984 Asisten Ahli III/b SP

 

 

 

 

 

MM

S1: Institut Pertanian Bogor

 

 

 

 

S2 Institut Pertanian Bogor

S1: Pemuliaan Tanaman dan Tegnologi Benih

S2: Manajemen Dan Bisnis

9. Zulaika Matondang 2017058302 17/05/ 1983 Asisten Ahli SPd

 

 

MSi

S1: UNIMED Medan

 

S2: UNIMED Medan

S1: Pendidikan Akuntansi

S2: Ilmu Ekonomi

10. Rini Hayati Lubis 2013048702 13/04/1987 Asisten Ahli SP

 

 

MP

S1. UISU Medan

 

S2. Universitas Sumatera Utara Medan

S1: Sosial Ekonomi Pertanian

S2: Agribisnis

11. Arti Damisa 2020128902 20/12/1989 Asisten Ahli SHI

 

 

MEI

S1: STAIN Padangsidimpuan

S2: UIN Suka Yogyakarta

S1: Ahwal Syakhshiyah

S2: Keuangan dan Perbankan Syariah

12. Ali Hardana 2013018301 13/01/ 1983 Asisten Ahli SPd

 

 

MSi

S1: UNIMED Medan

 

S2: UNIMED Medan

S1: Pendidikan Akuntansi

S2: Ilmu Ekonomi

13. Aliman Syahuri Zein 2028048201 28/04/1982 Asisten Ahli SEI

 

 

MEI

S1: IAIN Sumatera Utara

 

S2: IAIN Sumatera Utara

S1: Ekonomi Islam

S2: Ekonomi Islam

14. Damri Batubara 2019108602 19/10/1986 Asisten Ahli SHI

 

 

MA

S1: STAIN Padangsidimpuan

S2: IAIN Imam Bonjol Padang

S1: Ahwal Syakhshiyah

S2: Ekonomi Islam

15. Sry Lestari 2005058902 05/05/1989 Asisten Ahli SEI

 

 

 

MEI

S1: IAIN Sumatra Utara

 

 

S2: UIN Sumatra Utara

S1: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

S2: Ekonomi Islam

16. Adnan Murroh 2104118301 04/11/1983 Asisten Ahli SHI

 

 

 

MA

S1: STAIN Padangsidimpuan

 

S2: IAIN Imam Bonjol Padang

S1: Ahwal Al-Syakhshiyah

S2: Ekonomi Islam

17. Aswadi Lubis *** 2007016302 07/01/1963 Lektor Kepala, IV/b SE

 

 

 

 

MSi

S1: HKBP Nomensen Medan

 

 

S2: Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

S1: lmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

S2: Manajemen

18. Sumper Mulia Harahap *** 2013037202 13/03/1972 Lektor Kepala IV/a Lc

 

MAg

 

 

 

Dr

 

S1: Univ. Al Azhar Kairo

S2: UIN SUSKA

 

 

 

S3: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

S1: Pemikiran Islam

S2: Pemikiran Islam

S3: Pemikiran Islam

19. Fatahuddin Aziz Siregar *** 2028117302 28/11/1973 Lektor Kepala

IV/a

SAg

 

 

MAg

 

 

Dr

S1: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

S2: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

S3: UIN Imam Bonjol

S1: Peradilan Agama

S2: Hukum Keluarga

 

S3: Hukum Islam

20. Rosnani Siregar *** 2026067402 26/06/1974 Lektor kepala

IV/a

SAg

 

MAg

S1: IAIN Sumatera Utara

S2: IAIN Sumatera Utara

S1:Muamalah

S2: Ekonomi Islam

21. Ikhwanuddin Harahap *** 2003017502 03/01/1975 Lektor

III/d

SAg

 

 

MAg

 

 

Dr

S1: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

S2: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

S3: UIN Imam Bonjol

S1: Peradilan Agama

S2: Hukum Keluarga

 

S3: Hukum Islam

22. Darwis Harahap *** 2018087802 18/08/1978 Lektor Kepala III/d SHI

 

 

MSi

 

 

 

 

Dr

S1: IAIN Sumatera Utara Medan

S2: Universitas Indonesia Jakarta

 

 

S3: IAIN Sumatera Utara Medan

S1: Mu’amalat

 

S2: Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam

S3: Ekonomi Islam

23. Abdul Nasser Hasibuan *** 2025057902 25/05/1979 Lektor

III/d

SE

 

MSi

 

Dr

 

S1:

USU Medan

S2:

USU Medan

S3.

USU Medan

S1: Akuntansi

S2: Akuntansi

S3: Ilmu Akuntansi

24. Arbanur Rasyid*** 2025077302 25/07/1973 Lektor

III/d

SAg

 

 

MA

 

Dr

S1: IAIN Sumatera Utara

 

S2: IAIN Sumatera Utara

S3: IAIN Imam Bonjol Padang

S1: Peradailan Agama

S2: Hukum Islam

S3: Hukum Islam

25. Budi Gautama Siregar *** 2020077902 20/07/1979 Lektor

III/c

SE

 

 

MM

 

 

Dr

S1: UMTS Padangsidimpuan

S2: Universitas Pancasila Jakarta

S3:Universitas Sumatera Utara

S1: Pendidikan Akuntansi

S2: Manajemen

 

S3:Manajemen

26. Muhammad Isa *** 2005068002 05/06/1980 Lektor

III/c

ST

 

MM

S1: UISU Medan

S2: Universitas Putra IndonesiaPadang

S1: Teknik Industri

S2: Manajemen Pemasaran

 

27. Nofinawati *** 2016118202 16/11/1982 Lektor

III/c

SEI

 

 

MA

S1: STAIN Batu Sangkar

 

S2: IAIN Imam Bonjol Padang

S1: Perbankan Syariah

S2: Ekonomi Islam

28. Azwar Hamid*** 2111038601 11/03/1986 Asisten Ahli III/b SHI

 

 

 

MA

S1: STAIN Padangsidimpuan

 

S2: IAIN Imam Bonjol Padang

S1: Ahwal Al-Syakhshiyah

S2: Ekonomi Islam

29. Jumi Atika 2003099002 03/09/1990 Asisten Ahli SHI

 

 

 

MEI

S1: STAIN Padangsidimpuan

 

S2: UIN Suka Yogyakarta

S1: Ahwal Al-Syakhshiyah

S2: Keuangan dan Perbankan Syari’ah

30. Jafar Nasution 2004088205 14/11/1975 Asisten Ahli Lc

 

MEI

S1.Universitas Al-Azhar Kairo

S2. IAIN Sumatra Utara

S1: Syari’ah Islamiyah

S2: Ekonomi Islam

31. Ahmad Iqbal Tanjung 2024058802 24/05/1988 Asisten Ahli SEI

 

 

MEI

S1: IAIN Sumatra Utara

 

S2: IAIN Sumatara Utara

S1: Perbankan Syariah

S2: Ekonomi Islam

32. Fadly 2013108901 13/10/1989 Asisten Ahli SEI

 

 

Msy

S1: STAIN Batu Sangkar

 

S2: STAIN Batu Sangkar

S1: Perbankan Syariah

S2: Hukum Ekonomi Syariah

 

 

 

Dosen Tetap Yang Bidang Keahliannya Tidak Sesuai Dengan Ekonomi Syariah

 

No. Nama Dosen Tetap  

NIDN**

Tgl. Lahir Jabatan Akademik*** Gelar Akademik Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal PT* Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Syafri Gunawan

***

2009115901 09/11/1959 Lektor Kepala

IV a

Drs

M.Ag

S1:

S2: IAIN Araniry Banda Aceh

S1:

S2: Sejarah Peradaban Islam

2. Mhd. Arsyad Nasution *** 2011037302 11/03/1973 Lektor IV/a SAg

 

 

MAg

 

 

Dr

S1: IAIN Imam Bonjol Padang

S2: IAIN Imam Bonjol Padang

S3: UIN Imam Bonjol

S1: Bidang Syariah

 

S2: Hukum Islam

 

S3: Hukum Islam

3. Kamaluddin*** 2002116501 02/11/1965 Lektor Kepala, IV/a Drs

 

 

MAg

S1: IAIN Padangsidimpuan

S2: UIN Syarif

S1: Bahasa Arab

 

S2: Pemikiran Islam

4. Drs. Hamlan*** 2014126002 14/12/60 Lektor, IV/a Drs

MAg

S1: IAIN Su

S2: IAIN Su

S1: Dakwah

S2: Pengkajian Islam

 

 

hello